Inner West Vietnamese Community Language School

Music School Band

Lotus Zither Music Band của Trường Việt Ngữ Inner West vẫn duy trì truyền thống văn hóa Việt Nam nên cho ra video clip thêm bài Lý Cái Mơn nhạc Dân Ca. Các em học sinh vì đại dịch không tụ họp đông được nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khi tình hình thư giản các em sẽ tham gia chung với chúng tôi.
Lotus Zither Music Band of Inner West Vietnamese Language School still maintains Vietnamese cultural traditions, so a video clip is added to the song Ly Cai Mon, Dan Ca music. Because the pandemic students cannot gather, we will try our best when the situation eases they will join us.

****************************************

Lotus Zither Band by Inner West Vietnamese Language School’s teachers. Keeping Vietnamese traditional music and instruments.

Duy trì truyền thống văn hoá và âm nhạc Vietnam do các giáo viên thiện nguyện Trường Việt Ngữ Inner West. Sydney Australia.

*******************************************

Inner West Vietnamese Language School Band was performing “Trống Cơm” for Federation NSW Community Language School 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *